Čtvrtek, 22 únor 2018 
06:09:54

Často kladené otázky

Jak je to s měřením rychlosti vozidel strážníky obecních policií?

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, která vstoupila v platnost 1.8.2011 upravila podmínky pro měření rychlosti strážníky. Obecní policie tedy může provádět měření rychlosti v úsecích schválených Policií ČR na katastrálním území „domovské“ obce (anebo obce, kde vykonává činnost na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy), přičemž postupuje v součinnosti s Policií ČR. Tato součinnost však nutně neznamená přítomnost obou složek na místě, ale její význam spočívá především v zajištění účinné koordinace při plnění jednotlivých úkolů těchto sborů a tím i bezpečnější silnice.

Jak mohu být postižen za překročení nejvyšší povolené rychlosti?

  • Při překročení rychlosti do 5 km/h v obci se body neoznamují a bloková pokuta do 1000,- Kč, od 5 km/h do 20 km/h v obci a do 30 km/h mimo obec mohou strážníci i policisté tento přestupek řešit v blokovém řízení pokutou ve výši do 1.000,- Kč a poté ho oznámí příslušnému úřadu za účelem zapsání 2 „trestných“ bodů do karty řidiče.
  • Při překročení maximální povolené rychlosti od 20 km/h do 40 km/h v obci nebo od 30 km/h do 50 km/h mimo obec, je možné uložit pokutu v blokovém řízení do výše 2.500,- Kč a řidiči se přičtou 3 „trestné“ body. Pokud tento přestupek řidič spáchá dva a vícekrát během jednoho roku, není jej možno projednat v blokovém řízení, postupuje se příslušnému správnímu orgánu, který za něj mimo vyšší pokuty a bodů uloží rovněž zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na území ČR v rozmezí jednoho až šesti měsíců.
  • Při překročení maximální povolené rychlosti v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50km/h a více, předává obecní i republiková policie tyto přestupky přímo ke správnímu řízení místně příslušnému správnímu orgánu. Řidič přichází o 5 bodů, výše uložené sankce se pohybuje v rozmezí od 5.000,- Kč do 10.000,- Kč a řidiči je vysloven zákaz činnosti v rozmezí šesti až dvanácti měsíců.


Může strážník obecní policie zastavit vozidlo, jehož řidič spáchal přestupek, který však obecní policie nemůže ze zákona projednat v blokovém řízení?

Strážník může zastavit každé vozidlo, jehož řidič nebo spolujezdec je podezřelý ze spáchání přestupku. To znamená, že už se nemusí jednat pouze o přestupek, který je strážník oprávněn řešit na místě v blokovém řízení, ale o jakýkoliv přestupek, jehož řešení potom postoupí příslušnému správnímu orgánu.

Jak mám postupovat pokud se stanu účastníkem dopravní nehody?      

Od 1.1.2009 vstoupila v platnost novela zákona o silničním provozu provedená zákonem č. 274/2008 Sb. Seznamte se proto s postupem v případě, že jste jedním z účastníků dopravní nehody a pokud nevznikne povinnost přivolat Policii ČR, tak se určitě bude hodit i záznam o dopravní nehodě, který je lepší mít ve vozidle.

Jak a kam mám ohlásit pokud chci provádět pálení např. dřevin apod.

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje zavedl novou službu pro veřejnost - evidenci pálení prostřednictvím internetu. Nová služba je určena především pro právnické a podnikající fyzické osoby, které provádí spalování hořlavých látek ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Této služby mohou využít i fyzické osoby, které provádí jednorázové spalování dřevěného odpadu - příkladně jarní spalování větví z průklestu ovocných stromů, pokud tuto činnost nezakazuje místní úprava.       

Na internetových stránkách HZS Středočeského kraje hzskladno.cz v odkazu aplikace pálení vyplníte příslušnou tabulku, kterou odešlete. Tím jste zaregistrovali Vaše pálení a splnili svou ohlašovací povinnost v předmětné věci.

Předpokladem zavedení této služby je omezení zatěžování telefonních linek, které lze v krajním případě také využít.