Čtvrtek, 18 červenec 2024 
07:30:25

Kontakt

Městská policie
Městská policie
Přemyslova 1745/14
Lysá nad Labem, 289 22 Tísňová linka: 156
Telefon: 325 552 065
IDDS: 5adasau
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 

Ostatní kontakty


Obsazenost online

TOPlist 

Nábor na pozici strážníka

Napsal(a)
 

Probíhá nábor na pozici strážníka

více ZDE    

Úvodem

Činnost městské policie se řídí zákonem č.553/1991 Sb. – zákon o obecní policii. Tento zákon stanoví základní povinnosti a oprávnění pro činnost městské policie. Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce na jejím katastrálním území. Každý má právo obracet se na strážníky se žádostí o pomoc, ti jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout. Obecní policii řídí starosta, zastupitelstvo obce může pověřit určeného strážníka plněním některých úkolů při řízení obecní policie – velitel MěP.
pondělí, 12 únor 2024 12:37

Zřízení tísňové linky 156

Zřízení tísňové linky 156

POL POINT - kontaktní místo policie v Lysé nad Labem

Napsal(a)
  POL POINT - LETÁK Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, jako první v Policii České republiky, uvádí do pilotního projektu technické zařízení, které slouží k podání oznámení o spáchání trestného činu nebo jiného protiprávního jednání. Takové podání lze i nadále učinit písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě, telegraficky, telefaxem nebo dálnopisem. Zařízení POL POINT je dalším ze způsobů jak podat nebo doplnit již podané oznámení.   Činí-li se trestní oznámení ústně, je nutno oznamovatele vyslechnout o okolnostech, za nichž byl čin spáchán, o osobních poměrech toho, na něhož se oznámení podává, o důkazech a o výši škody způsobené oznámeným činem; je-li oznamovatel…

Jak postupovat při nálezu pohozené injekční jehly nebo stříkačky?

Napsal(a)
Jak postupovat při nálezu pohozené injekční jehly nebo stříkačky?

Parkování ve městě.

Napsal(a)
Na základě rozhodnutí Rady města Lysá nad Labem platí na území města pravidla pro parkování motorových vozidel ve vymezených oblastech, která jsou platná dle Nařízení města Lysá nad Labem o placeném stání na místních komunikacích. Parkovací známky jsou vydávány na městské policii fyzickým osobám s místem trvalého pobytu nebo vlastníkům nemovitosti, sídle nebo provozovně právnické nebo fyzické osoby ve vymezené oblasti.  Při stání na ploše Husova náměstí je řidič motorového vozidla povinen uhradit poplatek přes parkovací automat. Kompletní ceník parkovného včetně ceny parkovací známky najdete ZDE Celoročně můžete využívat i nově vybudované parkoviště P+R v ulici Čapkova. Provozní řád parkoviště najdete ZDE     

Ohlašování pálení

Napsal(a)
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje provozuje službu pro veřejnost - evidenci pálení prostřednictvím internetu. Služba je určena především pro právnické a podnikající fyzické osoby, které provádí spalování hořlavých látek ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Této služby mohou využít i fyzické osoby, které provádí jednorázové spalování dřevěného odpadu - příkladně jarní spalování větví z průklestu ovocných stromů, pokud tuto činnost nezakazuje místní úprava.    Na webových stránkách HZS Středočeského kraje v odkazu Aplikace pálení vyplníte příslušnou tabulku, kterou odešlete.      Tím jste zaregistrovali Vaše pálení a splnili svou ohlašovací povinnost v předmětné věci. Předpokladem zavedení této služby je omezení zatěžování telefonních linek,…