Čtvrtek, 18 červenec 2024 
07:51:06

Obsazenost online

TOPlist 

Besedy a preventivní akce

Nedílnou součástí činnosti Městské policie jsou i preventivní akce v oblasti výchovy žáků základních a mateřských škol. Tyto besedy jsou zejména zaměřeny na výchovu žáků v oblasti BESIPU. Hlavními tématy dopravní výchovy jsou:

 • jak správně přecházet silnici v místě, kde je přechod pro chodce / kde není přechod pro chodce 
 • orientace v dopravním značení,
 • vybavení jízdního kola 
 • jaké jsou barvy na semaforu a kde jsou umístěny 
 • co znamenají pokyny policistů apod...

 a bezpečného chování v určitých krizových situacích:

 • jak se chovat, když jsem sám doma a za dveřmi zazvoní cizí osoba
 • pokud mne na ulici zastaví cizí člověk a něco mi nabídne
 • když na ulici potkám volně pobíhající zvíře
 • když mně nebo spolužákovi ve škole někdo ubližuje
 • tísňové volání - centrální, Policie ČR, Záchranka, Hasiči, Městská policie

Besedy jsou vedeny převážně zábavnou formou s využitím interaktivních CD z dílny neziskové organizace Záchranný kruh

 

Další výchovnou metodou je tzv. setkání se složkami IZS (integrovaného záchranného systému). Tato metoda je zaměřená převážně na ukázku výstroje, výzbroje, výcviku a technického vybavení jednotlivých složek.

 • Policie ČR                                                                                           
 • Hasiči Lysá nad Labem
 • Městská policie

Nezapomínáme ani na naše seniory. Při setkání používáme DVD z dílny Ministerstva vnitra, které obsahuje kapitoly s různými praktickými ukázkámi a rozhovory s poškozenými seniory. Doporučení seniorům ve formátu PDF ke stažení

Snímky pořízené z těchto akcí si můžete prohlédnou